Ett globalt slöseri

Jorden består av 70 % vatten och 30 % fast mark, 97.5 % är saltvatten och 2.5 % är sötvatten, merparten av dessa 2.5 % är bundet i glaciärer vid polerna, cirka 1% finns i sjöar, älvar och grundvatten.

Med bästa vilja i världen, kan ingen av oss påstå att vi tar hand om denna livsviktiga resurs på ett ansvarsfullt sätt. Vi vattnar våra gräsmattor, fyller våra pooler, tvättar våra bilar, hela tiden med friskt fint vatten.

Den så kallade industrialiserade världen, gör sig skyldig till ett enormt slöseri med sötvatten, medan ca. 1 miljard människor inte har tillgång till rent vatten och allt flera länder, drabbas av vattenbrist som på sikt kommer att påverka vår livsmedelsförsörjning.

Redan i dag kan stora jordbruksområden, inte brukas på grund av vattenbrist.

Det säger sig självt att så här kan vi inte fortsätta.

Utvecklingen av PMX VVC SYSTEM har tagit fasta på denna situation och kan på ett enkelt sätt, bidra till att minska vattenförbrukningen i världen. Om systemet skulle installeras i samtliga äldre flerfamiljshus, kontor, sjukhus, hotell osv. som saknar cirkulation på sitt tappvarmvatten, skulle systemet med lätthet kunna spara miljarder liter sötvatten per år.

Det är alltså ett gigantiskt slöseri som sker i de flesta länder, på grund av att det inte finns cirkulation på tappvarmvattnet. Dessutom är det ett ännu större ekonomiskt slöseri, då energi också har förbrukats för att värma upp det nerkylda varmvattnet som spolas ner i avloppen i väntan på varmt vatten. Till de här kostnaderna tillkommer kostnader för avloppsvattnet.

Kompletterande information kommer på vår nya hemsida 2019.

Ove N. Edmark

PMX VVC SYSTEM 

För äldre fastigheter som saknar cirkulation på tappvarmvatten och för nyproduktion, då systemet sparar material, arbete-och servicekostnader.