Hem

Hemsidan är tillfällig !

Minska kostnaderna för vatten och avlopp. I fastigheter som inte har cirkulation på sitt tapvarmvatten, rinner det bokstavligen ut pengar varje dag.

Minska kostnaderna med PMX VVC SYSTEM. Systemet är anpassat både för äldre fastigheter och nybyggnation.

Världen över spolas det ner ca. 800 miljarder liter vatten till avloppen varje år, bara därför att det saknas cirkulation på tapvarmvatten i många äldre fastigheter.

En investering i PMX VVC SYSTEM är också en investering i vår framtid.

Pumpmodule X AB