Nyheter

2017-04-04

PMX systemet installeras i en fastighet i Alingsås under kontroll av RISE.

2017-04-20

Vinnova stöder PumpModule X AB och utvecklingen av PMX VVC SYSTEM

Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. De är också regeringens expertmyndighet inom det innovationspolitiska området.

2018-03-04

Energimyndigheten stödjer PMX Projektet.