Patent

Internationell PCT-ansökan är registrerad, nummer PCT / SE2016 / 050202.

Publiceringsdag 2016-09-15 med nummer WO / 2016/144250.

2017-10-04, Nu i fas två hos Europeiska Patent Organisationen.