PMX VVC SYSTEM

PMX VVC SYSTEM

Utvecklingen av PMX systemet har pågått under drygt två år. Olika lösningar har tagits fram och förkastats. Vi anser oss nu ha en lösning som motsvara de krav vi haft från starten av vårt arbete,  att finna den bästa lösningen för att eliminera överförbrukningen av vatten i det äldre fastighetsbeståndet som saknar cirkulation på sitt tappvarmvatten, vilket får till följd att hundratals miljarder liter vatten, på en global marknad , spolas ner i avloppen varje år, till dess att varmt vatten kommer i köket, tvättstället eller i duschen.

Systemet består av två enheter, Unit 1 som installeras närmast fastighetens värmecentral och Unit 2 som installeras under diskbänken i det översta köket på en av fastighetens vertikala stamledningar. Det är allt.

Enkel installation, ett minimum av störningar för de boende vid installationen, pay-off tid 1.5-2.0 år.

En unik konstruktion, internationellt patentsökt, någon motsvarighet finns inte

PMX systemet passar också i nyproduktion, då man slipper dra dubbla ledningar som i dag sker i nyproduktion.

Systemet ska nu genomgå ett antal tester under kontroll av RISE, Research Institut of Sweden.

Juli 2018

Pumpmodule X AB